Personvagn W.Bl.j. Vagn litt: Bs 996. Byggd som personvagn år 1886 Senare ombyggd till "sjukvagn" år 1913. Interiört bevarad som sjukvagn. Vagnen tjänade som tjänstevagn sista aktiva åren innan slopning.
Bild från: Samlingsportalen 

Godsvagn/täckt K.V.B.J. 159 G, Byggd på Kockums i Malmö, som personvagn C 111 år 1873, ombyggd  på KWJ:s verkstad i Karlshamn 1898 till godsvagn KVBJ G nr 159. På 1940 talet ombyggd till tjänstevagn med littera: SJ tjv 890.

Godsvagn/öppen (från Mfösj/Regionmuséet Kristianstad) stålvagn/betvagn med lämmar. SJ Ist 420571 - tillv 1918. Användningsområde: transport av sockerbetor och torv samt blandat gods. Övriga vagnar av denna typ skrotade i Vislanda november 1976.

Särkupévagn med kombinerad Post och passageraravdelning/3 klass HBJ AC 800, byggd 1888. Senare använd som sommarstuga i Ryaberg innan Vagnen kom till Hovmansbygd.

Tjänstefordon:

Motordressin MDR 114B - Nr 5066, Bergbolagen - tillv 1952

Genomgick sista revision i Karlshamn sept 1963. Stationerad i Ålshult. För att se motordressinen i nyskick se sidan 24 i boken "Lennarts Järnvägsbilder".2 st trallor med trädäck samt broms.
 


Cykeldressin som tillhört banvakten Sven Johansson i Asarum

Cykeldressin som tillhört 1:a banbiträdet Erland H. på Sjöryds station på HKJ.
 

HNJ Yd 14 (SJ Litt Y nr 547). Tillv, Hilding Carlssons mekaniska verkstad Umeå 1930-tal. Ombyggt under andra delen av 50-talet till tjänstefordon och användes in på 1970-talet. Sedermera ingått i NBVJ:s samlingar till vintern 2018 då den transporterades till Blekinge.