Bli medlem

KarlshamnVislanda Bolmens Järnvägssällskap är en förening för dig som är intresserad av sydsvenska smalspåriga järnvägar och vill lära dig mer om vår intressanta historia från södra Sveriges en gång så omfattande nät av järnvägar med spårvidden 1067mm eller 3,5 engelska fot.

Vem kan bli medlem?

Alla är varmt välkomna som medlemmar i K.V.B.J för att tillsammans med oss verka för en levande historia längs den forna linjen Karlshamn Vislanda Bolmens Järnväg

Vad kostar det?

Årsavgift
Enskild medlem 150:- per år

Familjemedlem  150:- per år


Stöd oss med ditt engagemang genom att teckna ditt medlemskap hos oss.

Med ditt medlemskap bidrar du till bevarandet av  1067-spåret, dels kan du delta i våra arbetsdagar samt aktiviteter. Du får även vår medlemstidning Dressinen. Snabbaste vägen till medlemskap hos oss är att betala in årsavgiften till vårt Bankgiro: 5441-8397 märk betalningen med:

medlemskap

ditt namn

din adress

Du kan även stödja oss genom att skänka ett bidrag till K.V.B.J. på samma bankgiro som ovan, märk betalning med: GÅVA, samt namn och adress. Alla gåvor emottages tacksamt och givarens namn publiceras i kommande medlemsblad. Man får givetvis även vara anonym.