Historik

Järnvägsföreningen K.V.B.J. - Karlshamn-Vislanda-Bolmens-Järnvägssällskap bildades i december 1994 och verkar för ett bevarande och en levande historia om de sydsvenska järnvägarna med spårvidden 1067mm, 3.5 engelska fot. Vi verkar för att bevara en komplett stationsmiljö längs linjen Karlshamn-Vislanda-Bolmen och därigenom rusta upp och renovera materiel som rullat på 1067-nätet och få visa upp dessa för allmänheten och få berätta om den viktiga funktion järnvägen hade och vilken livsåder den var för landskapen och bygden.

Viktiga datum:

Koncession beviljades för linjen Karlshamn-Vislanda(KWJ) och som var brukligt på den tiden av kostnadsskäl så byggdes järnvägen med 1067mm spårvidd eller 3,5 engelska fot. Denna spårvidd brukar kallas KAP-spår efter dess stora utbredning i Kap-provinsen i Sydafrika. järnvägen invigdes 1874-06-29 av konungen Oscar II och öppnades för trafik.

Banan förlängdes till Bolmen och den delen öppnades för trafik 1878-10-04. Från Bolmen byggdes den slutliga etappen till Halmstad(HBJ) som öppnades för trafik 1889-11-04.
För att särskilja den rullande materialen på Sveriges olika banor med olika spårvidder skapades ett bokstavssystem för att lättare skilja olika spårvidder från varandra(Så kallat underlittera). De vanligaste spårvidderna i Sverige var följande:
Normalspår: 1435 mm - Ingen bokstav som anger spårvidd.
Smalspår: 1093 mm - Bokstäverna: "tu" som anges efter littera på fordon.
Smalspår: 1067 mm - Bokstaven "t" som anges efter littera på fordon.
Smalspår: 891 mm - Bokstaven "p" som anges efter littera på fordon.

KVBJ förstatligades 1943-07-01 och SJ tog över driften.

Ånglok stod länge för driften på KVBJ. Sista reguljära tågen framförda med ånglok gick till och med 1958-10-31. Sommaren 1958 kom diesellok i form av lokomotorer till banan av typen Z4t, som huvudsakligen tog över all godstrafik. Persontrafiken sköttes därmed av rälsbussar av typerna: Yo1t, YBo4t och YBo5t med diverse släpvagnar.

 

Utfärdståg för olika järnvägsklubbar rullade på banan under 1960-1970 talet, de var följande:

 

5/5 1962  SJK, Karlshamn-Norraryd-Kvarnamåla-Växjö

25/4 1965 Dansk jernbane klubb, Vislanda-Karlshamn

15/5 1965 SJK, Halmstad Ö - Vislanda-Karlshamn.(ÖBLJ + KTJ dagen efter)

8/11 1969 SJK Skåne, Karlshamn-Vislanda t.o.r

2/5 1970 SJK Skåne, Karlshamn-Vislanda t.o.r

 

Halmstad-Bygget lades ner 1966-06-30

Vislanda-Bolmen-Bygget lades ned 1966-10-01

Sista persontåget mellan Karlshamn-Vislanda gick 1970-05-30 och godstrafiken norr om norraryd.

Kvar var nu godstrafiken mellan Karlshamn V- Ryd. Denna trafik ombesörjdes av mestadels multipelkopplade Z4t lokomotorer med normalspårsvagnar på överföringsvagnar. Godsut/inlämning på Svängsta station hade redan upphört 1977. Kvarvarande trafikplatser var Fridafors med sitt pappersbruk och Ryd där det lastades flis och Ryds plastbåtar.

 

Denna sista rest med trafik på 1067-spår i Sverige minskade allt mer i omfattning och sista godståget gick i augusti 1979 och därmed gick en epok i graven. Banan revs upp i januari 1982.

 

 

                                                                                                                                                   

 

Norrgående tåg i Hovmansbygd. Foto: Svenska Jvgföreningens minneskrift 1926/SJK-Foto


Rälsbuss av typen Yo1t i Ljungby, tillverkad av Hilding Carlsson Mek Verkstad. Foto: Björn Malmer

SJK:s utfärdståg mellan Halmstad-Karlshamn 15/5 1965 Foto: Björn Malmer

Tågmöte i Ljungby på 60-talet mellan YBo4t och YBo5t. Foto: Björn Malmer

Rälsbusståg i Vislanda 20 augusti 1966 Foto: Björn Malmer

Rivningståg på Bygget station draget av en lokomotor Litt Z4t 1966. Foto: Björn Malmer

Karlshamn station runt 1940. Foto SJK-Foto/S.Nyberg