Hovmansbygd station där stins Hugo Savmyr tar emot norrgående tåg draget av ånglok SJ litt Gt med

rökskärmar från Karlshamn på linjen Karlshamn-Vislanda.
Foto:  oktober 1958.

Välkomna till järnvägsföreningen K.V.B.J. (Karlshamn Vislanda Bolmens Järnvägssällskap) från Karlshamn/Hovmansbygd där vi verkar för att bevara historien kring Järnvägen mellan Karlshamn-Vislanda-Bolmen. Sedan föreningen bildades i december 1994 så har vi med enkla medel försökt återskapa så långt det är möjligt den miljö, som formats av över hundra års järnvägsdrift. Våra mål är att bevara det som finns kvar av fordon, banvall, broar, trummor och att stationsbyggnader bevaras för framtiden. Informationsskyltar om järnvägen finns vid varje station längs hela linjen.

Vi har vårt säte i Hovmansbygd där vi under många år återskapat en del av den forna miljön kring järnvägsstationen. Vi har även ett antal fordon som idag finns i Hovmansbygd. Bland gods och person vagnar samt motor/cykeldressiner och andra järnvägshistoriska föremål har detta i sin helhet skapat en fantastisk miljö i det gamla stationssamhället.

 


Bli medlem du också!

Läs mer

Aktiviteter/Aktuellt/Bilder

Bilder från Hov-mansbygd
  • Bilder från möten och aktiviteter
  • Blandat

 Hemsidan uppdaterad   2020-07-14

Dressinen!
Medlemstidningen Dressinen kommer ut till med-lemmarna i December. Teckna medlemskap för att få vår fullspäckade medlemstidning där vi behandlar allt från de smalaste spåren till de bredaste spåren...