Aktiviteter

Verksamhetsdagar för 2020 och Årsmöte! 

Med hänsyn till Covid-19 pandemin har styrelsen valt att senarelägga datum för årsmöte. Aktuella datum för Verksamhets/arbetsdagar kommer att skrivas ut här när det blir aktuellt. 

Mvh Styrelsen 

Varmt välkomna!

Idag har målningen av sjukvagnen färdigställts. Trimning av våra grönytor har också företagits.

KVBJ håller på att skapa nya informationsskyltar som skall monteras upp längs med banvallen i de nuvarande informationstavlorna.

 9 juli. 
Vår sjukvagn har kommit en bra bit på väg i sitt färdigställande. De delar av den gamla sommarstugan som "hängde med" har tagits bort. Nya dropplister har monterats runt hela vagnen. Nu väntar ommålning och lite snickeriarbete.
I övrigt hade vi ett mycket trevligt besök idag av Per med fru ifrån Halmstad som berikade oss med många intressanta historier ifrån sin uppväxt vid HBJ. 

Tisdag 

På bilden framför sjukvagnen syns K.V.B.J.s Ordförande, styrelseledamöterna Inge och Björn. I mitten vagnens tidigare ägare, tillika tidigare handelsminister Hadar Cars (L) och hans fru chefspsykolog Jane Cars längst till vänster i bild. 

Sjukvagnen föreningen fick som gåva av familjen Cars, står nu åter på egna hjul. Åtta stycken nya fönster har tillverkats och monterats, nya plattformar har byggts. Kaminen i vagnen har fått en ny rökkanal monterad.

Vi riktar ett varmt tack till familjen Cars för deras tillmötesgående och välvilja att låta oss få överta denna oerhört fina vagn som funnits i familjens ägo sedan tidigt 1940-tal.
 

Torsdagen den 24 januari

Transporterades den vagnskorg som vi fått i gåva av familjen Hadar Cars i Ronneby/Stockholm. Vagnen har ett förflutet som sjukvagn och är i stort sett i originalskick interiört. Efter 77 år på samma plats bereds nu denna fina klenod för vidare öden i Hovmansbygd. Tack alla ni som var behjälpliga med detta projekt!
 

Måndagen den 26 november

Transporterades rälsbussen av fabrikatet Hilding Carlsson, Litt Yd ner till Hovmansbygd från Nora där den sedan tidigt 1980-tal ingått i samlingarna hos Nora Bergslags Veterans Järnväg.

Lördagen den 18 augusti
Utöver städning i förråden soch ordnande för bättre förvaring av material inför en stundande vinter så har också slipning och oljning av våra bänkar företagits. 

I sommar har dessvärre tjuvar härjat i området vilket medfört att två av våra gråa oljefat försvunnit (bild finns längst ner på denna sida på bild med godsfinkan). Har någon sett något eller kan bidra med andra viktiga upplysningar så vänligen kontakta oss på: kvbj@live.se 

Måndagen den 25 juni
Transport av lite intressant järnvägsmaterial till hovmansbygd där vår ambition är att kunna visa upp det för allmänheten 2019.

Lördagen den 28 april.

Lite fix med vår samling har under dagen företagits. Samt har våra grönytor fått ett rejält klipp! Tack Johannes!

Torsdagen den 30 nov. Medlemstidningen Dressinen nr 1/2017 är nu klar från tryckeriet och skickas ut under början på nästa vecka till alla medlemmar!

Verksamhetsdagar 2017

Följande lördagar kommer vi att ha verksamhetsdagar i Hovmansbygd under 2017: Årets verksamhetsdagar är nu slut, nya datum kommer presenteras här!
Varmt välkomna!

Lördagen den 8 juli
Utöver storklippning av alla våra grönytor i Hovmansbygd kom så också denna skylt upp med information om det rullande material som finns att beskåda i Hovmansbygd.

Fredagen den 2 juni
"Stinsen" som utgörs av K.V.B.J.s ordförande visar i Hovmansbygd  STOPP med signalstaven för ankommande resenärer på veteranmopeder bestående av journalister från tidningen Nostalgia Magazine som kör "Åsnen runt" i järnvägens tecken med sina veteranmopeder, vilket kommer att resultera i ett framtida reportage i tidningen Nostalgia Magazine. Efter rundtur bland järnvägsmodeller och vagnar samt dressincykling på 1067-spår så fortsatte detta trevliga sällskap söderut mot Karlshamn.

Lördagen den 6 maj 2017
Årets första verksamhetsdag i Hovmansbygd där vårt glada gäng fixat till våra vagnar. Slipning och målning på Ist 420571 fortskrider och gaveln är strax avklarad. 

Onsdagen den 28 augusti 2016
Arbetet med vår öppna vagn går snabbt framåt. I denna hastigheten får vi hoppas att vagnen är slipad och målad runt om inom en snar framtid. Vi har också börjat höststäda kring vår samling vagnar, lite gamla sliprar och dylikt som inte fyller sin funktion längre.

Lördagen den 9 juli
Samlades vi för enat krafttag gällande Ist 420571. Nu är snart ena sidan klar. Tack Johannes för din omsorgsfulla klippning av alla våra grönytor!

Lördagen den 18 juni
Invigning av Sydostleden som sträcker sig emellan Växjö-Simrishamn, en sträcka på 27 mil. Där K.V.B.J. och Hovmansbygd har en given plats för de besökare som väntas passera på sin väg på Sydostleden.

Lördagen den 7 maj gjordes ytterligare arbeten med Ist-vagnen.

Lördagen den 16 april tog årets första verksamhetsdag vid. Björn, Inge, Stefan och Robert rensade ogräs och slog sly som gränsar mot Mörrumsån och därmed fått utsikten förbättrad. Nedan: Inge och Björn samtalar.

Hovmansbygds f.d. stationsföreståndare Hugo Savmyr berättar ur sitt yrkesliv vid bl.a. stationen i Hovmansbygd åren 1953-1960 i Blekinge Läns Tidning:
http://www.blt.se/karlshamn/hugo-86-ar-den-siste-basen-for-stationen-i-unika-hovmansbygd/
Lördagen den 19 september var det dags för att applicera ny färg på den slipade ytan. Nu återstår svetsjobb samt slipning. Nedan: K.V.B.J. G nr: 159 ser allt bättre ut efter trä och målarjobb. Med nylagt tak återstår smådetaljer samt hjul innan vagnen är klar att sätta på spår.
Fredagen den 14 augusti
De sista arbetena med takläggningen på K.V.B.J. G nr: 159 fortsatte och blev under dagen klara. Nya dropplister har monterats samt helt ny ytpapp plus de båda takventilerna. På bild ligger fortfarande vikter kvar under tiden klistret skall torka. På vagn Ist 420571 fortsatte slipning och grundmålning. Bild nedan.

Lördagen den 18 juli samlades ett glatt gäng  i Hovmansbygd med diverse olika uppgifter. Man fortsatte med arbetet med den kommande takläggningen på vår täckta godsvagn. Det målades även foder till fönstrena på personvagnen.

Vänster bild: Arbetet pågår inför montering av nytt tak på K.V.B.J. G nr:159, samt skall takventilen så småningom också monteras på taket.
Här slipas godsvagn Ist 420571. Rosten satt inte i närheten så djupt som vi ifrån början trodde, vilket är glädjande för den fortsatta renoveringen av den. På bilden syns en av lastluckorna i öppet läge.

Här syns den första slipade ytan som blivit grundmålad. På vagnens nedre hörn och långsidor skall nya passbitar svetsas fast och målas. Det skall också till ett nytt trägolv inne i vagnen.

Det sedvanliga "ogräs-kriget" är inte att förglömma:-) Här klippning vid Hovmansbygds stationshus.

Söndagen den 15 mars 2015.
Når våren och solen äntrat Hovmansbygd har vi satt de första spadtagen. Nu är hela spåret nygrusat och justerat. Därmed är hela lastkajen täckt med 1067-spår. Nu finns det plats för fler intressanta fordon!

Lördagen 11 oktober 2014. Vårt glada rallar-gäng som bestod av Anders, Robert, Zein, Max, och Inge började dagen med att med hjälp av Erik och hans traktorgrävare gräva upp det område där nya spåret skall läggas. Nu förlängs spåret över hela lastkajen i Hovmansbygd. Efter kapning av sliprar i rätt längd så envisades vi med en rackare till stubbe som inte ville ge med sig i första taget. Till slut kom den upp!:-)

I lite disigt förmiddagsväder drogs rälsarna fram till lastkajen. Sliprarna var vid detta laget redan utlagda. På bilden nedan ligger ännu några spårmeter 1067-spår utlagda i Sverige.

Utvecklingen av 1067-spåret går framåt och inte bakåt... Stort tack till Erik för stor insats! Vårt rallargäng...Ingen nämnd, ingen glömd..Tack! Vi ses snart igen!

Lördagen den 20 september. Sista officiella verksamhetsdagen för 2014. Dock fortsätter ruljansen under hela året. Mats, Björn och Inge har gjort ett jättejobb med att färdigställa KVBJ G 159. Nu är vagnens littera - individ nummer på plats och färdigställandet närmar sig att ställa vagnen på spår så fort hjul kommit på. plats. Resten av gänget har slagit ogräs, monterat en ny låda där informationsfolders förvaras vid KVBJ-skylten. Vi har även rensat stora delar av vårt gamla sliper förråd och kasserat de sliprar som är till åren komna. Vi riktar ett stort tack till Hugo och Hilda för den sedvanliga goda fikan och omtanken!


Nya info-lådan på plats! Nu ska det förhoppningsvis bli lättare att hitta information om K.V.B.J. och vår verksamhet.

Fredagen den 15 augusti har det varit full aktivitet i Hovmansbygd. Några av oss har lagt klart golv i godsvagn KVBJ G nr: 159 samt är hela vagnen målad runt om nu. De andra har skrapat, tvättat och målat vår vattenhäst i Hovmansbygd. Det var ett tag sedan sist och den behövde en omgång färg. Nedan visas den i färdigt skick, som ny igen!

Här har vagnens sista omålade yta blivit grundad. På bilden nedan är nu hela vagnskorgen klar. Nu återstår tak samt hjul innan denna gamlingen får stå på spår igen.

Längre ner finns de äldre bilder på denna vagn när vi påbörjade renoveringen efter de stora rötskador vagnen då ådragit sig under flera årtionden. Idag är stommen mer eller mindre som ny igen och det som är kvar nu är de större insatserna såsom tak och hjul. 

              Besök i Hovmansbygd 13 augusti

Framför stationshuset står  en cykeldressin framkörd och väntar på besök. En välberest trafikchef på en närliggande museibana skall göra ett av sina många besök på 1067-spåren och även cykla dressin. Det blev en trevlig dag med mycket nostalgi och tågprat.

Lördagen den 28 juni har det
Ogräsbekämpats i Hovmansbygd vid lastkajen. Spåret framför vagnen där nu bänkarna står, skall förlängas  så det täcker hela lastkajen och så småningom hela Hovmansbygd.

På ramen till godsvagn K.V.B.J. G nr 159 kan man tydligt se hur böjt staget är på ena sidan där vagnen utsattes för ett växlingsmissöde i Tingsryd 1967 och vagnen fick sig en törn. Dock är detta inget man ser på utsidan idag. Vi planerade att räta ut det men har bestämt att behålla det i det utförande som bilden visar av nostalgiska skäl. Nytt golv håller på att läggas i den ena sidan av vagnen. Nu återstår även nytt tak som vi kommer lägga i sommar. För mer bilder av denna vagn var god och scrolla längre ner på under "aktiviteter"

      tralla på spåret tralla på spåret

Idag torsdagen den 22 maj 2014 har ett glatt gäng rensat lite ogräs i Hovmansbygd. Ogräset framför stationen har lite kvar innan det är ogräsfritt. Framledes skall lite fler sliprar transporteras till Hovmansbygd inför sommarens spårbygge.  Slyet mot Mörrumsån skall rensas och lastkranen kommer målas i samma kulör som tidigare.

Nässelfrossan!! Med temat - Från smalspår till bredband-. I slutet av juni månad hålls den årliga kulturveckan: Nässelfrossan. I  juni 2013 hölls invigningen med påmpa och ståt i Hovmansbygd vid stationen(se bilderna ovan). Kommunalrådet Sara Rudolfsson(S) invigde festligheterna genom att på vårt nylagda spår cykla 1067-dressin till spårets ände in mot stationsområdet och som vid gamla tider stod där vår kassör och Hovmansbygds sista stins Hugo Savmyr och tog emot det spårburna ekipaget med blommor och lite visdomsord om järnvägar till kommunalrådet.
Invigningen var för övrigt en mycket lyckad dag för oss alla med gynnsamt väder och stort deltagarantal. Hela Hovmansbygd fylldes av glada festdeltagare och bilar. Bra musik och underhållning erbjöds under dagen. K.V.B.J. hade utställning om vår järnvägshistoria och våra fordon. I tälten där vi hade vår kaffe och korvförsäljning så fanns även en mindre utställning om banans fordon i modell till visning. Några nya medlemmar tecknade sitt intresse med! Det är vi glada för! Föreningen K.V.B.J. vill rikta ett STORT TACK till Kaj i gräddmejeriet som alltid ställer upp när det behövs, samt Stefan med familj för ert tillmötesgående genom att låta oss få använda er el för dagen! Stort Tack till Jan Ottosson, Tore Gillberg och Johnny Karlsson med för gott samarbete. Tack även ni andra,  ingen nämnd ingen glömd.

SJ Ist 420571 SJ Ist 420571

Arbetsdag i Hovmansbygd 12/10
Höststädning i Hovmansbygd lördagen den 12 oktober. Idag har vi slagit våra grönytor i Hovmansbygd samt har det börjats förberedas för sista strykningen av färg på godsfinkan K.V.B.J. G 159, sen är vi klara med träjobbet på vagnen. Nedan en fin översiktsbild av en stämningsfull höst i Hovmanbygd.

Ist vagnen levererad i Hovmansbygd 2013-09-12

Torsdagen den 12/9 lämnade Ist-vagnen sin förra uppställningsplats hos MfÖsj Kristianstad. Tidigt på morgonen lyfte Karlshamns transport och hantering proffsigt upp vagnen och körde den vidare mot slutstationen Hovmansbygd. Vagnen ankom Hovmansbygd strax innan kl 11:00 och lyftes ganska snabbt på spåret vid lastkajen, nu väntar en omsorgsfull renovering av vagnen. Efter lossning av vagnen fick vi ett mycket trevligt besök av två glada herrar ifrån MRO, Muséibanornas riksorganisation. Som av en slump bestämt sig för att ta en runda i Hovmansbygd denna härliga förmiddag. Denna typ av vagn var tidigare mycket vanlig på 1067-nätet. Dess huvudsakliga uppgifter var transport av sockerbetor till sockerbruket i Karlshamn samt från Öland via Bergkvara. Efter sockerbruket i Karlshamn nedlagts 1954 så ändrades användningen av dessa vagnar för att omfatta blandat gods och transport av torv. Kvar av dessa vagnar idag finns bara en och det är SJ Ist 420571 som nu står i Hovmansbygd.

Vagnen placerad vid lastkajen som i forna tider när banan Karlshamn-Vislanda fanns. Trevliga besökarna från MRO, Museibanornas Riksorganisation som kikar på vårt nya tillskott.

         Modellrallare på besök i Hovmansbygd samtalar med sista stinsen i Hovmansbygd, Hugo Savmyr som står till vänster om vagnens gavel. Modellrallare på besök i Hovmansbygd samtalar med sista stinsen i Hovmansbygd, Hugo Savmyr som står till vänster om vagnens gavel.

Lördagen den 10 augusti hade vi verksamhetsdag i Hovmansbygd. Utöver fint väder så hade vi trevligt besök av ett glatt gäng modellrallare från olika delar i Sverige. Initiativ tagare Per Nilsson, tillika medlem i K.V.B.J. var på plats och guidade. En mycket trevlig utfärd utöver besök i Hovmansbygd även omfattade flertalet besök runt om i bygden, såsom: Ebbemåla bruk, Ebbemåla fd torvindustri/bana, och kyrkhults hembygdsmuseum med utställningen om banan Karlshamn-Vislanda sen till slut muséet i Karlshamn/järnvägsrummet. Ett roligt besök som fyllde Hovmansbygd med glada järnvägare och glada K.V.B.J. medlemmar. I vår särkupé vagn hade vi dagen till ära en fotoutställning och utställning av modeller av både hus och rullande material som har sin förebild från Karlshamn-Vislanda.

Besök på Ebbemåla fd torvbana Besök på Ebbemåla fd torvbana

Intresset var stort när besökarna fick tränga ihop sig för att få plats på de nu ganska så överväxta ytorna från den gamla torvbanan med 600mm spårvidd som efter en brand nedlades 1962 och i stort sett lämnades åt sitt öde hädanefter. Stora delar av linjen går att skönja undergräs och mossa. Några rester av gamla torvvagnar gick att beskåda såsom det egenbyggda lok som stod och sov sin "törnrosa-sömn" i sitt lilla lokskjul.

Medan delar av K.V.B.J:s medlemmar fanns med och guidade gruppen så hade andra medlemmar fullt upp med jobb under tiden. Här slipas lastkranen från ytlig rost inför kommande målning av den. Att K.V.B.J. är en färgstark och välmående förening kan man se när man ser hur spridda åldrarna är bland de aktiva. Vår yngsta medlem 3 år kämpar på med sin fil och tar bort rost från lastkranen. Våra äldsta aktiva medlemmar Hugo Savmyr(sista stinsen i Hovmansbygd 1960) och hans fru Hilda som båda som passerat 80 år fanns också med under dagen och hjälpte till med visning av vår material och bjöd på den så viktiga och obligatoriska kaffe och fika stunden med goda hemgjorda frallor.

KVBJ G 159 KVBJ G 159

Till höger ses godsvagnen KVBJ G nr: 159 - tillika tjänstevagn 890 i nästintill komplett skick med ny panel m.m. Nytt tak skall läggas och hjul skall till innan vagnen är klar.

Byte av panel på K.V.B.J. 159G Byte av panel på K.V.B.J. 159G

Bengt, Inge och Mats håller på med byte av panel vår godsfinka KVBJ G nr 159. Björn arbetar inne i vagnen. Denna renovering har gått över all förväntan. Idag kan man knappt tro att vagnen varit i det skick vi fick den i efter alla år utomhus. Så sent som 1988 var denna unika vagn svårt rötskadad och skrotbeslutad. Våra vagnsnickare har numera blivit något av experter på denna typ av renovering som kräver särskilda kunskaper för att få vagnen så nära originalskick som det går. Den skarpsynte kan skönja på den tredje brädan uppifrån till vänster om öppningen texten: K.V.B.J. 159.
Bilden nedan visar vagnen i början av renoveringen, där man kan se hur mycket av den rötskadade panelen som fått bytas ut.

Rälsläggning 1 juni 2013

Lördagen den 1 juni var vi ett glatt gäng som trotsade vädrets makter och förlängde Sveriges 1067-spår med ytterligare 11 meter. Spåret som Ist-vagnen(deponering från Mfösj) skall stå uppställd på. Spåret skall så småningom förlängas och sammanbindas med det övriga spåret i Hovmansbygd. För mer bilder från rälsläggningen se våra övriga bilder längre ner. Tack alla för stark insats och stort tack till Erik med traktorn som var till stor hjälp!

Lördagen den 15 juni samlades ett glatt gäng i Hovmansbygd med tid för förberedelser inför Nässelfrossan. Efter god fika från Hilda och Hugo så passade vi på att inviga vårt nya spår med vår nyservade cykeldressin.
Mats har målat golvet i vår post resgodsvagn vilket har fört vagnen ett steg närmare sitt färdigställande. Inge Björn och Anders röjde upp lite på området samt har det målats på godsvagnen. Bra jobbat alla!

Tisdagen den 18/6 gjordes några av slutarbetena i Hovmansbygd inför söndagen, vårt nylagda spår har grusats! Vi har haft välkommet besök ifrån parkenheten i Karlshamn som gjort ett riktigt fint jobb med att slå hela området i Hovmansbygd plus fintrimmat runt om med trimmer. Vi är mycket nöjda och tacksamma! Vi har även gjort rent spåret framför stationen ifrån sly och ogräs. andra områden som blivit putsade är bl.a vattenkastaren, bommarna.

Spåret grusas noggrant. Här är det tänkt att senare förlängas och ihopkopplas med övriga spår på området.
Nedan trimmas spåret framför stationen.

Färdigt spår!! "Klart kör" för Ist-vagnen från Kristianstad att komma.

Projekt godsvagn/betvagn SJ Ist 420571, tillv 1918 (se den lilla bilden).

I samarbete med Mfösj,  K.V.B.J har nu deponerat denna godsvagn som tidigare tjänstgjort över stora delar av 1067-nätet. Denna vagn kräver grundlig genomgång och översyn, därför behöver vi mer aktiva som vill förena nytta med nöje, att tillsammans med oss bevara denna vagn, sista i sitt slag så att den klarar sig genom sina nästa ett hundra år. Vagnen kommer att stå på det nylagda spåret vid lastkajen där dessa vagnar tidigare blivit lastade under K.V.B.J. och SJ tiden. Varmt välkomna till Hovmansbygd och bli en del av vårt glada gäng!

 

Pågående projekt
Uppröjning vid lastkajen.

Trallorna skall få sina trädäck utbytta mot nyare dito.

Personvagn, i slutfasen av sin renovering.

Motordressin från Bergbolagen, renovering påbörjad.

Lastkran vid lastkajen skall målas, senast var 1997.

Bilder från Aktivitetsdagar och möten i Hovmansbygd

F.d. stationsföreståndare Hugo Savmyr välkomnar kommunalråd Sara Rudolfsson(S) när hon i juni 2013 invigde kulturveckan "Nässelfrossan" i Hovmansbygd. Mer information längre ner på sidan.